UPnP/AV Device Capability Database

AV Renderer Device

ManufacturerPlutinosoft LLC
DescriptionPlutinosoft AV Media Renderer Device
URL Basehttp://196.168.1.1:53651/
Presentation URLhttp://196.168.1.1:53651/
Description filepathhttp://196.168.1.1:53651/
This device does not provide any icons
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">
	<specVersion>
		<major>1</major>
		<minor>0</minor>
	</specVersion>
	<device>
		<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
		<friendlyName>Platinum Media Renderer</friendlyName>
		<manufacturer>Plutinosoft LLC</manufacturer>
		<manufacturerURL>http://www.plutinosoft.com</manufacturerURL>
		<modelDescription>Plutinosoft AV Media Renderer Device</modelDescription>
		<modelName>AV Renderer Device</modelName>
		<modelURL>http://www.plutinosoft.com/platinum</modelURL>
		<modelNumber />
		<serialNumber />
		<UDN>uuid:e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21</UDN>
		<dlna:X_DLNADOC xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:X_DLNADOC>
		<serviceList>
			<service>
				<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
				<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId>
				<SCPDURL>/AVTransport/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/scpd.xml</SCPDURL>
				<controlURL>/AVTransport/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/control.xml</controlURL>
				<eventSubURL>/AVTransport/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/event.xml</eventSubURL>
			</service>
			<service>
				<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
				<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceId>
				<SCPDURL>/ConnectionManager/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/scpd.xml</SCPDURL>
				<controlURL>/ConnectionManager/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/control.xml</controlURL>
				<eventSubURL>/ConnectionManager/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/event.xml</eventSubURL>
			</service>
			<service>
				<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
				<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceId>
				<SCPDURL>/RenderingControl/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/scpd.xml</SCPDURL>
				<controlURL>/RenderingControl/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/control.xml</controlURL>
				<eventSubURL>/RenderingControl/e6572b54-f3c7-2d91-2fb5-b757f2537e21/event.xml</eventSubURL>
			</service>
		</serviceList>
	</device>
</root>